1
program   repertoriu   biografii   mass media   despre noi   informatii publice   bilete   contact

Respiră
de Duncan Macmillan

 Maria Simona Arsu
 Olimpiu Blaj

regia Adrian Roman
scenografia Traian Tuță & Adrian Roman
 
durata spectacolului 1h 20 minute (fără pauză)
data premierei 23/24 ianuarie 2016
 
 
Spectacolul nostru este despre creșterea populației și schimbările climatice și cum acești doi factori fac problematică decizia de a avea un copil dacă îți pasă cu adevărat de viitorul planetei și al lumii.

Se va dovedi greu pentru democrațiile liberale să abordeze problema schimbării climatice și a degradării mediului întrucât, pentru a face acest lucru, o majoritate a votanților va trebui să susțină adoptarea unor restricții substanțiale în privința stilului de viață excesiv de consume-rist și nu există nici un semn că oamenii ar fi dispuși să facă asemenea sacrificii privind bunăs-tarea personală pentru a putea promova interesele generațiilor viitoare.
Ingmar Persson, Julian Săvulescu – Neadaptați pentru viitor

Fiecare european emite, prin acțiunile sale în decursul unui an, aproximativ 7 tone de CO2. Aceasta este amprenta de carbon a unei persoane. Din păcate, un copac reușește să ab-soarbă, în medie, doar o tonă de CO2 pe an.
Amprenta individuală de carbon este efectul direct al acțiunilor unei persoane asupra me-diului. Aceasta se măsoară prin adunarea emisiilor de dioxid de carbon care rezultă în urma activităților de zi cu zi pe o perioadă de un an calendaristic. De la electricitate și până la călăto-rii, alimentație și îmbrăcămintea pe care o purtăm, obiceiurile de viață și de consum ale fiecă-ruia, toate acțiunile noastre implică emisii de dioxid de carbon și au un impact direct asupra accelerării schimbărilor climatice.
În acest moment, problema schimbărilor climatice este foarte gravă. Oamenii nu sunt con-știenți de modul în care activitățile de azi afectează viitorul.

Cu un tempo alert și cu replici care se întretaie în dialoguri vii, ce alternează cu pledoarii pro și contra, rostite pe rând de cei doi viitori părinți, textul lui Duncan Macmillan respiră pros-pețime, deși densitatea sa ideatică devine pe alocuri copleșitoare. Protagoniștii sunt două per-sonaje fără nume, un El și o Ea ai zilelor noastre. El — muzician șomer, Ea — doctorandă în probleme de protecția mediului. Aceștia sunt protagoniștii poveștii: doi tineri, aflați în fața între-bării cruciale a vieții de cuplu. A deveni sau a nu deveni părinți?
Prin implicarea lor, prin ritmul și firescul replicilor, cei doi actori ai teatrului vâlcean ne-au făcut să uităm că suntem spectatori și că ei rostesc un text scris de un autor străin. Timp de o oră și jumătate, care durează cât o respirație, densitatea și inteligența textului, împreună cu intensitatea jocului celor doi actori, te fac să uiți că ești la teatru.
Teatrul azi nr. 10-11/2016/Oana MedreaSala Nouă / harta
preț bilet 22 leifoto: