Teatrul de Comedie


Teatrul de Comedie

Legislatie
 • Legea nr. 8 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
 • Legea nr. 273/2006 privind Codul Muncii.
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
 • OUG nr. 51/1998 privind inbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.
 • OUG nr. 198/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamantelor culturale de drept public.
 • OUG nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii .
 • OUG nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata) privind controlul intern si controlul financiar preventiv.
 • OUG 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic.
 • HG nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.
 • Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice .
 • Decizia nr. 5201 /31.10.1960.
 • Hotararea nr. 270/10.12.1998.Audiențe:
În fiecare miercuri între orele 13.00 și 15.00.

IstoricAboneaza-te acum la newsletter si noi iti trimitem programul Teatrului de Comedie, informatii despre premierele si evenimentele noastre, concursuri sau oferte speciale.Teatrul de Comedie este o instituție publică de cultură subvenționată de Consiliul General al Municipiului București
Sponsori
Parteneri
           
Parteneri Media
   
Contactează-ne

Strada Sf.Dumitru nr.2
Sector 3, cod 030079,
Bucuresti


Strada Sf.Vineri nr.11
Sector 3, cod 030202,
Bucuresti